Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Aktuality

2.10. 2019

Připravujeme repertoár na naši Vánoční besídku, na pěveckou soutěž Karlovarský skřivánek.

 

Celostátní soutěž KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 18.3. 2019:

Nela byla nejmladší zpěvačkou v kategorii A1 - velká zkušenost zpěvu před plným sálem na mikrofon před porotou. Děkuju mamince Elly za týmovou spolupráci! Děkuju synovi Šimonovi za doprovod a podporu Nely! Byl to pěkný výlet, jen děti po soutěži (a po dobrém obědě, chválíme paní kuchařky ze školní jídelny) usnuly v autě, prohlídka Karlových Varů musí počkat ... ☺️

Naše album: https://photos.app.goo.gl/RLzotWwJs8r9ZHqCA

Záznam Hrály dudy: https://photos.app.goo.gl/5LveUMYWtgrtFa6V6

Záznam Ztratila Lucinka bačkorku: https://photos.app.goo.gl/AGbpVVykkTYAZhbb6

 

Účast na pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek 2.3. 2019:

Gratulujeme dětem za účast - Šimon Š., Tomáš N., Anička N. dostala čestné uznání, Adélka T. se umístila na 3. místě, do Karlových Varů do celostátního kola postoupila Nela K., získala 2. místo!

 

Vánoční besídka 28.11. 2018:

Děkuju dětem, rodičům, dospělým za aktivní účast na Vánoční besídce! Zejména chci poděkovat odvážným tatínkům, kteří se ujali hudební dílny a zazpívali s dalšími dětmi a s publikem píseň Bratře Kubo v dalších jazycích jako je polština, francouzština, holandština, angličtina. Moc děkuju p. Rakovi za dodanou techniku a p. Martinovi za natáčení, zároveň děkuju za případné další fotky z besídky, každý dospělý a rodič má zaslaný odkaz na sdílenou složku s fotkami a s videí. Děti se opět s radostí vrhly na všechny dobroty.

Děkuju všem rodičům a přátelům za pomoc s organizací!

           

 

Jarní besídka 30.5. 2018:

Spolu v publikem a některými odvážnými rodiči jsme si zazpívali, zahráli na piano pro radost. Vystupujících bylo více, viz fotografie A. zpívá Padá, padá rosenka, doprovod tatínkem na příčnou flétnu a klučina T. hraje Imagine (E. John), spolu s jeho tatínkem, všichni jsme si zazpívali. Dětem se prý nejvíce z besídky líbily dobroty jako meloun, pizza, ... dobré jídlo, to je základ spokojenosti.:)

                               

       

Karlovarský skřivánek, 24.2. 2018:

                      

Zápis do naší hudební školy na rok 2019/2020:

Máme zájem o dlouhodobou, pravidelnou hudební spolupráci nejméně na 1 rokrezervujeme lekce placeně předem, na žádost zasíláme AKTUÁLNÍ CENÍK.

V případě velkého zájmu o výuku v naší hudební škole je možné Vás nebo Vaše dítě zapsat do pořadníku a kontaktovat ohledně volného místa.

Co má dítě umět? Je moje dítě zralé pro úspěšnou hudební výuku? Jaké dovednosti potřebuje dítě pro výuku hudby?

Hudební nadání lze posouvat u každého jedince v každém věku. 

Dítě má zvládat základní prosociální dovednosti - pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vysmrkat se, jít na WC, umýt si ruce po WC, hrát na piano s čistýma rukama, respektovat pokyny autority, metodické postupy paní učitelky, respektovat rodiči dané hranice. Pokud je dítěti vše dovoleno, není shoda ve výchově rodičů, nelze očekávat, že bude dítě naslouchat a učit se novým dovednostem.

Cílem naší výuky je směřovat k pozitivnu, usměrňovat negativismus. Hudební cesta je cesta, může být hlavně radostná, ale přijdou překážky, ty jsou běžnou součástí života každého člověka - nebude se hned vše dařit hrát oběma rukama v tempu, s přednesem jako virtuozovi. Virtuoz má nacvičeno tisíce hodin, většina rodičů nechce mít doma virtuoza. Rodiče chtějí, aby hudba dítě těšila, zklidňovala, rozvíjela jejich schopnost empatie, byla jejich kvalitním koníčkem v dnešní přetechnizované době.

HUDBA MÁ BÝT RADOST a to jak pro pedagoga, tak pro dítě, (pro dospělého zájemce o výuku), i pro širší rodinu. Omlouváme se, v současné době nemáme kapacitu na méně motivované zájemce o výuku hudby.

Děkuju rodičům dětí, dospělým a dětem za dovednost vyměnit si v přátelské atmosféře informace o tom, jak se jejich dítku vede, třeba i ve státní, v soukromé škole, co se nedaří, ... co by mohly děti v hudbě, ve zpěvu, ve hře vylepšit, kdy a jak často si doma sednout k pianu, co dítko, dospělý doma trénuje rád. Pokud budeme táhnout za jeden provaz, vše se bude dařit rychleji. Cílem je celkový harmonický vývoj všech zájemců o výuku hudby.

Mgr. Jitka A. Šťastná

 

O letních prázdninách 2017 jsme pořádali pro veřejnost hudební kurzy na Šesťáku u piana, Vítězné náměstí, Praha 6.

                                

 
 
 

Děkujeme za hojnou účast na Vánoční besídce Radost z hudby, 29.11. 201717.00 - 20.00 hodin, konferenční místnost, Šárka business park.

 
 
Zúčastnili jsme se soutěže Karlovarský skřivánek 2017, ZUŠ Křtinská, Praha 4.
 

 

Vánoční besídky 3.12. 2015, 1.12. 2016, Šárka business park, fotografie viz odkaz: 

https://goo.gl/photos/Tste3xZ7KmKDwBBz9

 

V sekci Noty ke stažení nabízíme noty, odkazy na další stránky, např. hrajeme, zpíváme Imagine, děkujeme za tyto noty, snadné provedení:

http://hudebniskolajstastne.websnadno.cz/imagine.pdf

 

Mezinárodní hudební festival World of Youth 8.1. 2016, Zimní pohádka: Petr K., Kristýna K. se ráno účastnili soutěže, odpoledne vystoupili na galakoncertu za podpory dalších členů rodiny, děti dostaly diplomy a vázy za účast na soutěži, do života si odnesly radost z vystoupení na jevišti, prohlédly si zákulisí divadla.

 

TOPlist
https://www.google.com/webmasters/verification/verification-file-dl?hl=cs&authuser=0&siteUrl=http://www.hudebniskolajstastne.websnadno.cz/&security_token=fHzA0tD1yFzAdsRyHhE5MaPKzco:1498975508844